Waar kan je terrorisme of verdachte situaties melden?

  • Meld verdachte situaties of terroristische activiteiten bij de politie via 0900-8844.
  • Je kunt je melding ook doorgeven via het online meldformulier van de politie.
  • Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
  • Bel bij spoedeisende zaken 112.

Voor doven en slechthorenden:

  • teksttelefoon politie: 0900-1844
  • teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112