Hoe groot is de kans op een terroristische aanslag in Nederland?

Het dreigingsniveau in Nederland is substantieel: de kans op een aanslag is reëel. Wat in de landen om ons heen gebeurt kan ook Nederland treffen. Toch is de kans dat je persoonlijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag klein. De overheid doet er alles aan om dreigingen op tijd te onderkennen en aanslagen te voorkomen.

De overheid probeert ook te signaleren of iemand radicaliseert. Daarnaast neemt de overheid waar nodig beveiligingsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen.