Welke nucleaire installaties zijn er in Nederland?

Nucleaire installaties zijn inrichtingen "waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen".

Er zijn in Nederland drie werkende kernreactoren:

  • de Kerncentrale in Borssele (KCB) (elektriciteitsproductie)
  • de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten (voor onderzoek en productie van medische isotopen)
  • de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) in Delft (voor onderwijs en onderzoek)

De twee andere nucleaire installaties in Nederland zijn:

  • de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp in de gemeente Borsele;
  • de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo.
In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website