Wat is straling?

Straling is de verplaatsing van energie als golven of als deeltjes. Er zijn twee typen straling:

  • Niet-ioniserende straling, zoals zichtbaar licht, radiogolven en signalen van mobiele telefoons, zendmasten en hoogspanningslijnen.
  • Ioniserende straling, afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals kosmische straling en straling uit de bodem, of opgewekt, zoals röntgenstraling.

Ioniserende straling wordt ook wel radioactieve straling genoemd en komt van nature voor in onze leefomgeving. Ieder mens wordt hieraan blootgesteld. Hiernaast wordt ioniserende straling uitgezonden door radioactieve bronnen die in tal van toepassingen worden gebruikt en door apparatuur zoals röntgentoestellen.

Deze vorm van straling heeft zoveel energie dat teveel blootstelling hieraan nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Ioniserende straling kan het erfelijk materiaal (DNA) in gezonde cellen in het menselijk lichaam beschadigen.