Wat is de INES?

Alle stralingsgebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de veiligheid van mens en milieu, kunnen op de INES-schaal worden ingedeeld. International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) is een schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft.

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website