Wees voorbereid | Stralingsincident

Nucleair ongeval

De kans op een stralingsincident in Nederland is klein. Nucleaire installaties zijn veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het werken met en vervoer van radioactieve stoffen gelden strenge voorwaarden.

Stralingsincidenten zijn situaties waarin ongewenst ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij komt of dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu.

Stralingsincidenten hebben betrekking op alle activiteiten, inclusief transport en opslag, met radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden. Dit kan variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

We spreken van een kernongeval als er bij een kernreactor zoveel straling vrijkomt, of dreigt vrij te komen, dat deze een gevaar kan vormen voor mensen en voor het milieu.

Wat kan ik zelf doen bij een kernongeval?

Voor

 • Zorg dat je weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
 • Weet of jouw woning en werkgever zich bevindt in een zone waarin mogelijk maatregelen afgekondigd kunnen worden bij een (dreigend) kernongeval. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld evacuatie, schuilen en het slikken van jodiumtabletten. Kijk hiervoor op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
 • Zorg dat je –indien van toepassing- jodiumtabletten in huis hebt.
  • Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die binnen een straal van 100 km wonen van een kerncentrale.  
  • Voor mensen die binnen 20 km zone wonen van een kerncentrale zijn jodiumpillen nuttig tot 40 jaar en voor zwangere vrouwen.

Tijdens

 • Kijk of luister naar de regionale omroep. Volg de instructies van de overheid op.

Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op.

Na

 • Blijf de berichtgeving volgen.

Wat doet de overheid?

Tussen het moment waarop in de kernreactor een incident gebeurt en het moment waarop mogelijk radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen:

 • Mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven);
 • Groepen mensen adviseren om jodiumtabletten te slikken;
 • Een gebied evacueren;

Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op ander gebied zoals een graas- en vervoersverbod of het sluiten van kassen.

De overheid geeft informatie over de maatregelen via verschillende kanalen. Dat kan via bijvoorbeeld de regionale radio of televisie, uw mobiele telefoon (NL Alert) en websites. 

Meer over nucleaire ongevallen