Wees voorbereid | Stralingsincident

Nucleair ongeval

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden.

Stralingsincidenten zijn situaties waarin ongewenst ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij komt of dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu.

Stralingsincidenten hebben betrekking op alle activiteiten, inclusief transport en opslag, met radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden. Dit kan variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan wel gevaarlijk zijn.

Alle gebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de veiligheid van mens en milieu, kunnen op de INES-schaal worden ingedeeld. International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) is een schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft.

Maatregelen bij een kernongeval

Als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt, kan de overheid een aantal maatregelen nemen:

  • mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven);
  • zorgen dat bepaalde groepen mensen in een bepaald gebied bijvoorbeeld via de mobiele telefoon horen dat zij jodiumtabletten moeten innemen;
  • een gebied evacueren;
  • voorkomen dat radioactief besmet vlees of besmette groente op de markt komt

Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het kernongeval. De overheid geeft informatie over de maatregelen via verschillende kanalen. Dat kan via bijvoorbeeld de calamiteitenzender op de regionale radio of televisie, uw mobiele telefoon (NL Alert) en websites.

Meer over nucleaire ongevallen

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website