Hoe komt het dat de bodem daalt?

De Nederlandse bodem daalt elke eeuw met een paar centimeter door inklinking. Door de bodemdaling wordt het niveauverschil tussen de zee en het deel van Nederland dat onder de zeespiegel ligt groter. Daardoor kost het steeds meer moeite om een teveel aan regenwater weg te pompen en komt het grondwater op sommige plaatsen hoger te staan. Hierdoor kan sneller wateroverlast ontstaan. Bodemdaling komt onder meer door:

  • waterpeilbeheer;
  • oppompen van grondwater;
  • aardgaswinning;
  • zoutwinning.
In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website