De sirene gaat

Als de sirene gaat, dreigt er acuut gevaar. Ga zo snel mogelijk naar binnen en zet de radio of tv aan. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Als je de waarschuwingssirene hoort, dan dreigt er dus acuut gevaar in je omgeving.

Let op: elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur test uw gemeente of de sirene werkt. Je hoeft dan niets te doen.

Wat moet ik doen als de sirene gaat?

1. Ga naar binnen

  • Binnen is de kans op gevaar het kleinst. Dat geldt voor iedereen. Ben je niet in de buurt van je huis? Ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, zoals een kantoor of winkel.
  • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
  • Zit je in de auto? Parkeer die en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Als dat echt niet kan, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
  • Als je ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze. Geef anderen ook de gelegenheid om te schuilen.

Sirene

2. Sluit ramen en deuren

  • Als je de sirene hoort, is er mogelijk sprake van gevaarlijke stoffen. Ga daarom zo snel mogelijk naar binnen en sluit alle ramen, deuren, roosters en andere openingen.
  • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of zet het systeem op de laagste stand.
  • Plak de afvoer van ventilatie en andere openingen af (met kranten of plastic).

3. Luister naar de rampenzender en volg de instructies op

  • Als de sirene gaat, krijgt de regionale radio de rol van officiële noodzender. Op deze zender vertelt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Volg alle instructies op.

4. Weet wanneer het buiten weer veilig is

  • Als de sirene stopt, is de situatie niet per definitie weer veilig. Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is, kan je ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.

Gebruik van sirene stopt in 2020

De minister van Justitie en Veiligheid heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat de sirenes inzetbaar blijven tot 1 januari 2020. Het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) wordt uitgeschakeld en vervolgens ontmanteld, zo is het voornemen van de minister. Bij een calamiteit heeft de overheid de beschikking over een groot aantal alarmeringsmiddelen: NL-Alert, crisis.nl, calamiteitenzenders, sociale media en eigen middelen van veiligheidsregio’s. Daarmee is het pakket aan middelen goed gevuld.

Een van de grootste voordelen van modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat mensen specifieker en duidelijker geïnformeerd kunnen worden. De sirene biedt altijd hetzelfde advies: “Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de calamiteitenzender”. Naast het stijgend aantal mensen dat NL-Alert op hun eigen mobiele telefoon kan ontvangen, blijkt ook uit onderzoek dat mensen bij een noodsituatie elkaar actief informeren.

Het pakket aan alarmeringsmiddelen blijft groeien en verder ontwikkelen. Naast dit pakket zijn er ook diverse veiligheidsregio’s die eigen middelen in gebruik hebben. Het waarschuwen en alarmeren van de bevolking is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de veiligheidsregio’s.