Wees voorbereid | Cyberaanval


Digitale bedreigingen zijn er in vele vormen. Het kan gaan om een vervelend computervirus, maar ook om diefstal van persoonsgegevens, haat zaaien of om een cyberaanval: een digitale aanval op het bancaire systeem, energievoorzieningen of andere vitale systemen. ‘Cybersecurity’ is niet voor niets een belangrijk onderdeel van onze nationale veiligheid.

Thuis, op het werk, onderweg en op school – we zijn overal en altijd online. Gelukkig zijn we ons steeds meer bewust dat daar ook risico’s aan verbonden zijn. Die risico’s kunnen zelfs zo groot zijn dat ze een bedreiging vormen voor onze veiligheid. Want technologische kennis ontwikkelt zich razendsnel. En als kwaadwillenden daarin een voorsprong nemen, kan dat serieuze gevolgen hebben. Niet alleen voor de individuele internetter, maar voor de hele samenleving

Wat doet de overheid om een cyberaanval te voorkomen?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Het NCSC heeft een groot nationaal en internationaal netwerk en scant daarnaast permanent honderden bronnen op het internet. Hierdoor heeft het NCSC steeds inzicht in actuele dreigingen en kan het tijdig een waarschuwing afgeven. Daarbij richt het NCSC zich in eerste instantie op de rijksoverheid en de vitale sectoren.Ook publiceert het centrum kennisdocumenten als handvat voor oranisaties om de digitale veiligheid te vergroten of te handhaven.

Het NCSC is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bij een cyberaanval

Als een rijksoverheidsorganisatie of een organisatie uit een vitale sector slachtoffer is van een cyberaanval, dan ondersteunt het NCSC bij de afhandeling van dit incident. Dat kan variëren van een telefonisch handelingsadvies tot de coördinatie van een nationale crisissituatie. Mocht een organisatie zijn getroffen waar u zaken mee doet, of waar u gegevens heeft opgeslagen, volg dan de instructies van deze organisatie. Raadpleeg daarom eerst de betrokken organisatie.

Daarnaast kunt u ook kijken op www.veiliginternetten.nl. Op deze website vindt u waarschuwingen voor computervirussen, wormen en kwetsbaarheden. Ook geeft deze website tips en adviezen over computerbeveiliging en veilig internetten. 

 

Meer informatie

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website