Wie wordt er getest?

Mensen die in aanmerking komen om getest te worden, zijn:

  • patiënten uit risicogroepen die in het ziekenhuis zijn opgenomen;
  • patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar een groot risico lopen om ernstig ziek te worden bij een besmetting;
  • zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen;
  • medewerkers in het basisonderwijs en kinderopvang;
  • jeugdtrainers.