Welke maatregelen gelden in Nederland?

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Alle informatie vindt u op Rijksoverheid.nl, op de pagina Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus.