Wees voorbereid | Brand en Explosie


Explosies kunnen ontstaan doordat er iets misgaat met een explosieve stof (zoals LPG) of explosief materiaal (zoals vuurwerk of munitie). Ook een gaslek of brand kan tot een explosie leiden. Bij een explosie kan er gevaar zijn voor letsel door rondvliegend puin en glas. Er kunnen ook gevaarlijke stoffen vrijkomen.

In Nederland gelden strenge regels voor de opslag en het vervoer van explosieve stoffen. Toch kan het een keer misgaan. Een van de bekendste voorbeelden was de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Bij een explosie in een vuurwerkopslagplaats kwamen 23 mensen om het leven en raakten 900 mensen gewond. Een recenter voorbeeld was een grote brand en explosie in een chemicaliënbedrijf in het Brabantse Moerdijk.

Wees goed voorbereid

Het risico op een explosie hangt vaak samen met de werkzaamheden van specifieke bedrijven. Ook het vervoer van explosieve of brandbare stoffen kan een risico vormen. Wilt u meer weten over de risico’s in uw omgeving? Kijk dan op de Risicokaart van Nederland. Hoewel de kans op een explosie klein is, is het belangrijk dat u goed bent voorbereid. Bedenk daarom waar u terecht kunt als u uw huis moet verlaten vanwege explosiegevaar. Maak ook een lijst met belangrijke spullen om mee te nemen als u moet evacueren.

Wat moet ik doen bij een explosie?

Bij explosiegevaar:

  • Doe ramen en deuren open.
  • Bent u binnen? Verlaat direct het gebouw en de directe omgeving.
  • Bel 112 of 0800 9009 (het nationaal storingsnummer).

Tijdens en na een explosie:

  • Probeer zo snel mogelijk het gebouw en/of het gebied te verlaten.
  • Lukt dit niet, zoek een schuilplek. Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar meubilair of onder een deurpost. Blijf uit de buurt van ramen, spiegels, glazen deuren; deze kunnen knappen. Blijf ook uit de buurt van zware voorwerpen die niet op de grond staan.
  • Blijf stil zitten of liggen en bescherm uw hoofd en nek met de armen.
  • Als u onder het puin ligt, blijf dan stil liggen. Spaar uw stem. Maak bijvoorbeeld geluiden door op buizen te tikken, zodat hulpverleners u kunnen horen.
  • Kijk uit voor losse elektriciteitsdraden; deze kunnen onder stroom staan.
In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website