Dossier:

crisis.nl

Wat betekent GRIP?

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. GRIP heeft betrekking op de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio.

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website