Over crisis.nl

Bij ernstige incidenten kan de (lokale) overheid crisis.nl inzetten met belangrijk nieuws of aankondigingen. Is er in uw omgeving sprake van een calamiteit, maar vindt u hierover op deze website geen informatie? Raadpleeg dan uw regionale omroep of gemeente voor meer informatie.

Een overheidsinstantie kan via crisis.nl informatie geven over een ramp of ernstige calamiteit. Het besluit om de website crisis.nl in te zetten, ligt bij een overheidsinstanties, zoals gemeente, veiligheidsregio of het Rijk.

Zie ook

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website