Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo kan NL-Alert nu ook worden getoond op reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en sturen sommige apps van derden NL-Alert pushnotificaties.

Waarom is NL-Alert nu ook beschikbaar op reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en op digitale reclamezuilen?

Om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo is NL-Alert nu ook te zien op steeds meer reisinformatieschermen bij haltes in het openbaar vervoer.

Wordt NL-Alert ook bij noodsituaties getoond op de reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en digitale reclamezuilen?

Ja, NL-Alert wordt getoond op steeds meer reisinformatieschermen bij haltes van trein, bus, tram en metro en digitale reclamezuilen.

Hoe zorgt de overheid ervoor dat NL-Alert te zien is op de reisinformatieschermen en reclamezuilen?

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers.

Tegelijkertijd wordt het bericht naar de digitale reclamezuilen en de reisinformatieschermen bij haltes van bus, tram en metro gestuurd. NL-Alert wordt automatisch op de reclamezuilen en reisinformatieschermen getoond in de directe omgeving van de noodsituatie.

Via welke apps kun je NL-Alert pushnotificaties ontvangen?

Op dit moment kun je NL-Alert pushnotificaties via de Yazula-app en NL-Alarm app ontvangen. In de toekomst zullen ook andere apps NL-Alert pushnotificaties delen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in gesprek met regionale publieke omroepen om NL-Alert pushnotificaties ook te delen via hun apps.

Het datalek dat in de aanvullende informatie app van NL-Alert aangetroffen is, geldt niet voor de apps van Yazula en NL-Alarm. Zij werken met andere externe partijen en via een ander systeem.

Komen pushnotificaties wel aan als het netwerk overbelast is?

Het kan zo zijn dat pushnotificaties niet aankomen als het netwerk overbelast is. Daarom werkt NL-Alert op je mobiel op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal.

Het is daarom verstandig je mobiele telefoon in te stellen voor NL-Alert, zodat je NL-Alert ook ontvangt als het netwerk overbelast is. Wil je controleren of NL-Alert op jouw telefoon is ingesteld? Kijk dan onderaan deze pagina voor meer informatie.