Er is een e-coli bacterie in uw drinkwater geconstateerd. Kook uw water voordat u het drinkt. Zie www.brabantwater.nl

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert