NL-Alert

Er is een e-coli bacterie in uw drinkwater geconstateerd. Kook uw water voordat u het drinkt. Zie www.brabantwater.nl

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert
Disclaimer: Het uitzendgebied op de kaart kan afwijken. Ga voor meer informatie naar de site van de veiligheidsregio die het NL-Alert heeft uitgezonden.