Ivm dreigend explosie gevaar omg Essinglaan Oosterblokker wordt u verzocht het gebied tot ca 500 mtr direct te verlaten. Volg instructies van hulpverleners op. Nadere informatie volgt.

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert