NL-Alert

Dit is een testbericht van NL-Alert. U hoeft niets te doen. Er heeft een technische aanpassing plaatsgevonden. Met dit bericht testen we hoe NL-Alert werkt na deze aanpassing. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat NL-Alert goed en veilig blijft werken tijdens noodsituaties.

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert
Disclaimer: Het uitzendgebied op de kaart kan afwijken. Ga voor meer informatie naar de site van de veiligheidsregio die het NL-Alert heeft uitgezonden.