Grote brand Nedervonder Oisterwijk. Blijf uit de rook. Heeft u last, sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen. Meer info: www.vrmwb.nl

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert