Grote brand Deventer. Het eerdere verzoek is om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen komt hierbij te vervallen.

Kaartje met het gebied voor dit NL-Alert