NL-Alert Toolkit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt in deze toolkit middelen, richtlijnen en documenten beschikbaar aan veiligheidsregio’s en gemeenten.

Deze middelen kunnen gebruikt worden door professionals van veiligheidsregio’s en gemeenten bij het inzetten van NL-Alert.

Nieuw! Toolkit publiekscampagne NL-Alert

"Wees alert bij een NL-Alert" is de campagneboodschap van de landelijke publiekscampagne die in maart 2021 opnieuw van start gaat. In een TV commercial, online video's en praktijkverhalen vertellen burgers over hun ervaring met NL-Alert in uiteenlopende situaties. In deze toolkit staan de campagnematerialen (de gebruiksrechten lopen tot en met 4 oktober 2021), zodat jullie ook via jullie eigen kanalen inwoners van jullie regio kunnen informeren over het belang van NL-Alert. 

Storingen

Neem bij storingen contact op met het MDC (Meldkamer Diensten Centrum) via 088-6620301 (24/7 bereikbaar).

 

Toolkit publiekscampagne

  • Toolkit publiekscampagne | TV commercial, online video's nieuwsberichten, socials posts en beeldmateriaal van de NL-Alert Publiekscampagne vind je hier.

Animatievideo's NL-Alert

  • Animaties | Bekijk en download hier de animatievideo's over NL-Alert.

Tookit na inzet NL-Alert

  • Toolkit na inzet NL-Alert | Deze toolkit helpt je bij communicatie richting burgers en media ná de inzet van NL-Alert in jouw regio.

NL-Alert op vertrekborden

NL-Alert Trainingsomgeving

E-modules NL-Alert