NL-Alert Toolkit

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelt in deze toolkit middelen beschikbaar aan veiligheidsregio’s en gemeenten.

Deze middelen kunnen gebruikt worden door professionals van veiligheidsregio’s en gemeenten bij het inzetten van NL-Alert.

Daarnaast bevat de toolkit campagnemateriaal dat gebruikt kan worden om bekendheid te geven aan NL-Alert binnen de eigen veiligheidsregio of gemeente. Neem bij vragen contact op via nl.alert@nctv.minvenj.nl

Storingen

Neem bij storingen contact op met het MDC (Meldkamer Diensten Centrum) via 088-6620301 (24/7 bereikbaar).

 

In het geval van crisis publiceren de verschillende overheden informatie op deze website