NL-Alert Toolkit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt in deze toolkit middelen, richtlijnen en documenten beschikbaar aan veiligheidsregio’s en gemeenten.

Deze middelen kunnen gebruikt worden door professionals van veiligheidsregio’s en gemeenten bij het inzetten van NL-Alert.

Toolkit na inzet NL-Alert

Regelmatig wordt NL-Alert in Nederland ingezet. Krijgen jullie na een inzet ook veel vragen van burgers en/of media? En kost het jullie veel tijd in de nafase van een crisis, ramp of incident deze vragen te beantwoorden? Dan helpt deze toolkit jullie!

In de toolkit vinden jullie allerlei middelen, tips en formats waarmee je snel en eenvoudig inwoners van jullie veiligheidsregio/gemeente kan informeren over de inzet van NL-Alert. Ook helpt dit jullie bij mediawoordvoering.

Storingen

Hulp nodig bij de inzet van NL-Alert of heb je vragen over de technische werking van NL-Alert? Bel naar het Management Monitoring Centre (MMC) in Driebergen 088-6620300 (7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar) of mail naar nl-alert.mdc@politie.nl (tijdens kantooruren beschikbaar).

Opleidingen

Hulpverleners die tijdens een crisis te maken (kunnen) krijgen met NL-Alert, worden aangeraden deze e-modules over NL-Alert te volgen.

  • Breid je kennis over het alarmmiddel uit.
  • Leer hoe je besluit neemt over het wel (of niet) uit te zenden van het NL-Alert en
  • oefen met het opstellen van NL-Alerts.

Centralisten kunnen er terecht voor uitleg over de NL-Alert applicatie.

Toolkit testbericht december 2022

Toolkit publiekscampagne

  • Iedereen informatie! | Online video's nieuwsberichten, socials posts en beeldmateriaal van de publiekscampagne 'iederen informatie' vind je hier.

Toolkit campagne 75+

Tookit na inzet NL-Alert

  • Toolkit na inzet NL-Alert | Deze toolkit helpt je bij communicatie richting burgers en media ná de inzet van NL-Alert in jouw regio.

Animatievideo's NL-Alert

  • Animaties | Bekijk en download hier de animatievideo's over NL-Alert.

NL-Alert op vertrekborden